1. Yleiset käyttöehdot

 • 1.1 Laskupaja-verkkopalvelua (myöhemmin "palvelu") voi käyttää täysin ilmaiseksi tai palvelusta on olemassa myös maksullinen, enemmän ominaisuuksia sisältävä, versio. Molempien palvelun versioiden käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelu on Worth IT:n (myöhemmin "palveluntarjoaja") tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, jonka käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

  1.2 Palvelua voi käyttää, kun hyväksyy nämä käyttöehdot. Palvelu on suunnattu kaikille suomalaisille yrityksille ja niille oikeustoimikelpoisille luonnollisille henkilöille, joilla on elinkeinotoiminnastaan voimassa oleva Y-tunnus. Palvelua ei ole suunnattu kuluttajille, joilla ei ole laskuttamiseen oikeuttavaa Y-tunnusta.

  1.3 Palveluntarjoaja ei vastaa siitä mihin rekistereihin, joilla on vaikutusta laskuttamiseen, palvelun käyttäjä kuuluu. Näitä rekistereitä ovat esimerkiksi ennakkoperintärekisteri, kaupparekisteri sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteri.

  1.4 Palveluntarjoaja ei vastaa syötettyjen tietojen oikeellisuudesta. Palvelun käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että palveluun syöttämänsä tiedot ovat oikein, laillisia sekä hyvän tavan mukaisia.

2. Palvelun käyttöoikeus

 • 2.1 Palvelusta on olemassa kaksi eri versiota, ilmainen ja maksullinen. Palvelun molempien versioiden käyttö edellyttää, että palvelun käyttäjä antaa luvan palvelulle ja palveluntarjoajalle käsitellä syöttämiään henkilötietoja ja muita laskulle tulevia tietoja. Palvelun käyttäjä antaa suostumuksensa edellämainittuun tietojen käsittelyyn tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

  2.2 Palvelulla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjän syöttämiä tietoja siinä laajuudessa, mikä palvelun toiminnan kannalta on teknisistä syistä tarpeen.

  2.3 Palvelun maksulliseen versioon palvelun käyttäjä saa sen mittaisen käyttöoikeuden, minkä hän itse tarjolla olevista vaihtoehdoista valitsee. Nämä vaihtoehdot ovat: kuukaudeksi kerrallaan tai vuodeksi kerrallaan. Palvelun käyttäjä hyväksyy, että maksullisen version käyttöoikeus uusitaan automaattisesti laskutuskauden päätyttyä, ellei palvelun käyttäjä ole siihen mennessä peruuttanut maksullisen asiakkuuden automaattista uusiutumista. Palvelun käyttäjä on velvollinen vastaamaan palvelun maksullisen käyttöoikeuden uusiutumisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

  2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelun käyttäjän maksullinen asiakkuus kesken laskutuskauden ja estää kyseisen palvelun käyttäjän pääsy palvelun maksulliseen versioon ilman ennakkoilmoitusta mikäli väärinkäyttöä palvelun käyttäjän toimesta havaitaan.

  2.5 Palvelun käyttäjä vastaa itse, että käyttää palvelua laitteella ja ohjelmistoilla, jotka ovat ajan tasalla ja mahdollistavat palvelun käyttämisen. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu ei toimi tai palvelun käyttäjän käyttökokemus kärsii esimerkiksi palvelua käytettäessä liian vanhalla verkkoselaimella.

  2.6 Palvelun maksullisen version käyttöoikeus on tarkoitettu yrityskohtaiseksi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mikäli palvelun käyttäjällä on useita yrityksiä eikä hanki erikseen kaikille yrityksilleen käyttöoikeutta palvelun maksulliseen versioon. Useita palvelun maksullisen version käyttöoikeuksia (yrityksiä) ei ole mahdollista liittää samaan asiakastiliin. Tapauksissa, joissa palvelun käyttäjällä on useita yrityksiä joiden laskuja palvelun käyttäjä haluaa palvelun maksullisella versiolla tehdä, on palvelun käyttäjän luotava kaikille yrityksilleen omat asiakastilinsä ja hankittava näille palvelun maksullisen puolen käyttöoikeudet.

  2.7 Palvelun maksullisen version käyttö useiden yritysten laskutukseen yhdellä asiakastilillä voi joissain tilanteissa estää palvelun tarkoituksenmukaisen toiminnan ja vaikuttaa täten negatiivisesti palvelun käyttäjän käyttökokemukseen.

3. Palvelun käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

 • 3.1 Palvelun maksullisen version käyttämiseen oikeuttava tunnus (sähköpostiosoite ja salasana) sekä siihen liitettävä maksullinen asiakkuus ovat palvelun käyttäjän/yrityksen henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

  3.2 Palvelun käyttäjä sitoutuu siihen, että palveluun syöttämäänsä tiedot eivät ole lainvastaisia ja ovat hyvän tavan mukaisia. Palvelun käyttäjä ei saa myöskään yllyttää toisia syöttämään palveluun lainvastaista tietoa.

  3.3 Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tekemään palvelusta käännöksiä eri kielille.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

 • 4.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa pois käytöstä huollon, muutostyön, tietoturvan tai palvelussa olevan liiallisen kuormituksen vuoksi.

  4.2 Ennakoitavissa olevat muutostyöt ja huoltokatkot pyritään tekemään sellaisina vuorokaudenaikoina, kun palvelulla on mahdollisimman vähän käyttäjiä.

  4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun käyttäjän käyttöoikeus palvelun maksulliseen versioon ilman erillistä ilmoitusta, mikäli väärinkäyttöä tai lain rikkomista havaitaan.

  4.4 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia.

  4.5 Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet palvelun sisältämään materiaaliin pois lukien palvelun käyttäjien syöttämät tiedot.

  4.6 Palveluntarjoajalla on oikeus määrittää aika, kuinka kauan palvelun käyttäjien syöttämät tiedot säilyvät palvelussa.

  4.7 Palveluntarjoajalla on oikeus päättää, mitä valuuttaa palvelun käyttäjä voi käyttää.

5. Sovellettava laki ja mahdolliset riitatilanteet

 • 5.1 Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti.

  5.2 Palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välisiä mahdollisia riita-asioita pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sopuun ei kuitenkaan päästä, on riita ratkaistava oikeusteitse.